2013. november 4., hétfő

Egy felmérés eredményei: miben sikerült fejlődni a vezetőknek és miben kevésbé

Idén nyáron három, Tudatos Vezetés programon korábban keresztülment csoport tagjai körében végeztem felmérést, minimum 6-12 hónappal a képzés befejezése után (2011-es és 2012-es csoportok). A program egyébként 5 egynapos tréningmodulból és 5 egyéni vagy páros utánkövető coaching ülésből állt, 5-8 hónapos időkeretben. Mivel nem végeztünk adatfelvételt a képzés előtt, így a változást nem tudtam visszamérni, de arra lehetőség volt, hogy a 2012-es Tudatos Vezetés kutatás által gyűjtött magyar vezetői "normacsoporthoz"  vagy "benchmark"-hoz viszonyítsuk a képzésen részt vett vezetőket, ugyanannak a 16 fontos vezetői gyakorlatnak az elterjedtsége tekintetében. Mint minden hasonló felmérésnek, ennek is megvannak a korlátai: önbevalláson alapul a válaszadás (bár mindenkit megkértem az őszinteségre törekvésre), lehet, hogy a kiinduló pontban is pozitívan eltértek az átlagtól a válaszadók, és természetesen nem tudjuk, hogy milyen mértékben járult hozzá a képzés az eredményekhez, és mennyire számítottak más hatások. Ezzel együtt szerintem elég sokatmondóak így is az eredmények.

A 16 vizsgált gyakorlatból 15-re igaz, hogy a képzés résztvevőinek körében jóval elterjedtebbek, mint a többi hazai vezetőnél. Érdekes módon pont a saját vezetői fejlődésre szentelt rendszeres időráfordítás tekintetében maradnak el, tehát a képzés után hátradőltek ezügyben. Szinte minden alumnira jellemző az őszinte információmegosztás és visszajelzés adás, a vállalati értékek képviselete, a saját prioritások meghatározása, a konkrét és mérhető célkitűzések használata, valamint a munkatársak motivációs profiljának megismerésére való törekvés.


A képzés résztvevőinek háromnegyede beszél a jövőképéről, dolgozik a céljainak megfelelő időbeosztásban és el is éri céljainak többségét. Kétharmadukra jellemző a szervezeten belüli kapcsolatépítés és a konfliktusmegoldás proaktív felvállalása.

Ha az átlagtól pozitívan el is térnek, csak félmunkát sikerült végeznünk az újítások felkarolása, a csapatépítés, a visszajelzés kérés és a tervszerű egyéni fejlesztés területén. Részleges mentségünkre legyen mondva, hogy e négy tételből az első kettőre nem tér ki a képzés, a második kettőre viszont igen. Ezek szerint nagyobb hangsúlyt kell rá helyezni.

Lássuk az eredményeket, zárójelben a KPMG Akadémiával, Dr. Tomka Jánossal és Pusztai Csabával végzett 2012-es vezetői tudatosság kutatás számai (N=235 fő):

Erre büszkék lehetünk:
95% (66%) Őszinte visszajelzést adott beosztottainak.
95% (63%) Prioritásokat, célokat fogalmazott meg saját maga számára.
90% (57%) Őszintén megosztotta a beosztottakkal a rendelkezésre álló információkat.
90% (47%) Megpróbálta megismerni, hogy mi motiválja a közvetlen beosztottait a munkában.
90% (43%) A vállalat értékeivel összhangban tudta végezni munkáját.
85% (51%) Konkrét, mérhető célokat tűzött ki valamely közvetlen beosztottja számára.

Ezek se rosszak:
75% (45%) Elmondta a munkatársaknak, miként képzeli a jövőt.
75% (37%) Az elmúlt félévben elérte a kitűzött céljai többségét.
70% (26%) A céljaival összhangban lévő időbeosztásban dolgozott.
68% (31%) Kapcsolatot épített olyan kollégával, akivel nem dolgozik közvetlenül együtt.
65% (42%) Kezelt egy konfliktust, mielőtt komolyabbá válhatott volna.

Itt messzebbre kellett volna jutni:
55% (32%) Támogatott valami újító kezdeményezést, aminek a kimenetele bizonytalan volt.
53% (39%) Elősegítette a munkatársak egymás közötti kapcsolatainak erősödését.
40% (36%) Rendszeresen kért visszajelzést a munkatársaktól.
40% (23%) Egyéni fejlesztési tervet segített kidolgozni valamelyik beosztottja számára.

Vajon ennek mi az oka?
15% (36%) Rendszeresen fordított időt vezetői képességei fejlesztésére.


Amikor 5 évvel ezelőtt elindítottam az első Tudatos Vezetés programot, az volt a mögöttes megfigyelésem, hogy a hazai vezetők körében nem túl elterjedt a nemzetközi szinten bevált gyakorlatok alkalmazása. De ez csak egy vélemény volt, még ha sok kolléga egyet is értett vele, így 2012-ben kutatási bizonyítékot szereztünk erre. Most, hogy elteltek az évek és rövidesen a tizennegyedik csoport is el fog indulni, végre távolabbi perspektívából is vissza tudtunk tekinteni a Tudatos Vezetés képzések fenntartható eredményeire. Természetesen eddig is jól estek a pozitív  résztvevői és megrendelői visszajelzések, az újabb csoportok indítása ugyanazoknál az ügyfeleknél visszaigazolás volt arra, hogy jó az irány, de nekem fontos volt, hogy ezt valamilyen méréssel is megerősíthessük. Még ha nem is tökéletesek a mérőeszközök, az eredmények nem cáfolják egymást. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése